"VEGAS" ШӨНИЙН КЛУБ

“Чоно групп”-ийн захиалгаар 2010 онд интертайнмент салбарын үйл
ажиллагаанд зориулагдсан "VEGAS" шөнийн цэнгээний газрын дотоод засал
чимэглэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.