SHANGRILA PHASE-2

Shangrila Phase-2 төсөл дээр 46,000 м.кв бүхий зоорийн давхрын барилга угсралтын ажлыг
хийж гүйцэтгэсэн.