Монгол 333 компаний хүний нөөц

Монгол 333 компаний хүний нөөц

Монгол 333 Корпораци нь аливаа шинэ зүйлд өөрийгөө сорих хүсэл эрмэлзэлтэй, хамтын ажиллагааг эрхэмлэдэг, ямар ч нөхцөлд амархан дасан зохицох чадвартай хэн бүхэнд нээлттэй. Ажилд авах үйл явц нь тухайн хүсэлт гаргагчийн ерөнхий мэдлэг, үндсэн мэргэжил, ажлын туршлага болон бизнесийн ёс зүйгээр дүгнэгддэг. Энэхүү үйл явц нь дараах процессийн дагуу явагдана.