МОНТЕССОР-ын ЦЭЦЭРЛЭГ

“Го-Орд” ХХК-ийн захиалгаар Сонгионхайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт
1568 м.кв талбай бүхий бүрэн цутгамал ил фасадтай “Хүүхдийн халамжийн
цэцэрлэг”-ийн ажлыг 2010 оны 6 сард улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.