MB BRAU PLUS

“Итгэл Орших Групп” ХХК-ийн захиалгаар 930 м.кв бүхий “MB Brau Plus”
үйлчилгээний барилга угсралтын ажил, мөн задгай талбайн тохижилт, гадна,
дотор засал, интерьерийн ажлыг хийж гүйцэтгэн 2010 оны 01-р сард улсын
комисст хүлээлгэн өгсөн.