Яагаад монгол333 гэж?

why mongol333

Бүтээсэн ажил болгондоо сэтгэл зүрхээ зориулдаг хамт олон

“Монгол 333 Корпорац”-ийн хамт олон нь багаар хамтран ажиллахын давуу тал, хүч чадлыг үргэлж эрхэмлэдэг. 

Үнэнч хамтрагч

“Монгол 333 Корпорац” нь хамтын ажиллагааны хүчинд бат итгэдэг. Үнэнч хамтрагчид өөрсдийн мэдлэгээ хуваалцаж, өөр өөрсдийн компаний удирдлага дахь стратеги төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, хөгжүүлэх тал талын харилцан бие биедээ туслан ажилладаг

Дэлхийн нийтийн буюу Олон улсын жишигт нийцсэн мэдлэг туршлагатай хамт олон

Дэлхийн нийтийн буюу Олон улсын жишигт нийцсэн мэдлэг туршлагатай хамт олон 

Инноваци буюу шинэ нээлтэд суурилсан үйл ажиллагааны цогцыг хэрэгжүүлэх тал дээр анхаарч ажилладаг

“Монгол 333 Корпорац”-ийн хамт олон бид хамгийн шинэлэг, орчин үеийн трендэд суурилан үйл ажиллагаагаа явуулахыг эрмэлздэг. 

Харилцагчдын хэрэгцээ, соёлын ялгаатай байдал, онцлог шинж, хүсэл эрмэлзэл зэргийг хүндэтгэн авч үздэг

Харилцагчдын хэрэгцээ, соёлын ялгаатай байдал, онцлог шинж, хүсэл эрмэлзэл зэргийг хүндэтгэн авч үздэг

Аюулгүй хийгээд тогтвортой байдал нь бидний нэрийн хуудас

Монгол 333 Корпорац нь ямагт өөрсдийн хүмүүс хийгээд үйлчлүүлэгч нарынхаа аюулгүй, тогтвортой байдлыг нэгт тавьдаг.